×
 Danh mục sản phẩm

Mỡ bôi trơn Molykote

Mỡ bôi trơn Molykote

Danh mục sản phẩm:   Mỡ bôi trơn

Giá gốc:  Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản

Thành phần: Mỡ tổng hợp

Chức năng: Dùng để bôi trơn, làm giảm sự ăn mòn trong quá trình vận hành máy móc

Ngày: 29-11-2021 | 03:16 AM | 427 lượt xem

 

 

Mã sản phẩm Đặc điểm Ứng dụng
 HSC PLUS PASTE Penetration 18(mm)
Dropping Point twelfth
Spot for original Dow Corning MOLYKOTE HSC PLUS PASTE high temperature conductive grease
 DX PASTE   Spot for original Dow Corning Molyk MOLYKOTE DX PASTE Metal parts assembly grease
 P-37 Penetration 220(mm) Hot original Japanese Molyk MOLYKOTE P-37 Thread PASTE high temperature grease
111 compound Penetration 11(mm) Spot for original Dow Corning MOLYKOTE 111 compound Sealing grease
MOLYKOTE 55 O-RING GREASE   Supply: MOLYKOTE 55 O-RING GREASE O-ring grease
G-72 Penetration 18(mm)
Dropping Point twelfth
Spot for original Dow Corning MOLYKOTE G-72 GREASE automation equipment grease
PG-54 Penetration 11(mm) Spot hot sale road Corning Molyk MOLYKOTE PG-54 GREASE wide temperature grease
 G-4500   Supply original Dow Corning Japan Molyk MOLYKOTE G-4500 multi-function food grade grease
 G-67    Spot Original Dow Corning MOLYKOTE G-67 GREASE High Temperature Grease
 P-40 Penetration 18(mm)
 Dropping Point twelfth
Spot for original Dow Corning MOLYKOTE P-40PASTE high temperature grease
 G-5025 Penetration 11(mm)
Dropping Point twelfth
Hot original Dow Corning MOLYKOTE G-5025 GREASE grease
X5-6020   Hot sale: Molyk MOLYKOTE X5-6020 GREASE parts grease
EM-50L  Penetration 15(mm) Supply original Dow Corning MOLYKOTE EM-50L GREASE plastic grease
 55 O-RING Penetration 15(mm) Spot Original Dow Corning MOLYKOTE 55 O-RING GREASE Sealing Grease
1292 Penetration 1(mm) Supply: Molyk MOLYKOTE 1292 GREASE grease
 G-3407 Penetration 12(mm) Supply original Dow Corning MOLYKOTE G-3407 CALIPER PIN GREASE grease
G-5025 Cone penetration 15
Application field Automotive industry grease
Spot Original Dow Corning MOLYKOTE G-5025 GREASE Automotive Grease
 G-Rapid PLUS Penetration 11(mm) Spot for original Dow Corning MOLYKOTE G-Rapid PLUS PASTE metal assembly paste
G-5008   Spot for original Dow Corning MOLYKOTE G-5008 GREASE grease
 MOLYKOTE 3451 Penetration 11(mm) Spot for original Dow Corning MOLYKOTE 3451 GREASE grease
 HP-300   Supply: Molyk MOLYKOTE HP-300 GREASE high temperature grease
 AI-6159   Supply: Molyk MOLYKOTE AI-6159 GREASE automotive plastic parts grease
 GN PASTE Penetration 11(mm) Hot original Dow Corning MOLYKOTE G-N PASTE metal assembly paste
7508 Valve   Hot original Dow Corning MOLYKOTE 7508 Valve grease faucet grease
PASTE Penetration 11(mm) Hot original Dow Corning Japan Molyk MOLYKOTE U PASTE grease
 G-3407 Penetration 11(mm) Hot original Japanese Dow Corning Molyk MOLYKOTE G-3407 Grease
M-77 Penetration 11(mm) Spot for Japan original Dow Corning Molyk MOLYKOTE M-77PASTE high temperature grease
 BR2 PLUS   Hot original Japanese Dow Corning Molyk MOLYKOTE BR2 PLUS bearing grease
 EM-30L  Penetration 11(mm)
Application field Automotive industry grease
Hot original Japanese Dow Corning Molyk MOLYKOTE EM-30L GREASE plastic grease
 Gn Plus Penetration 11(mm) Supply original Dow Corning MOLYKOTE G-n Plus Paste assembly grease
1000 PASTE Penetration 11(mm) Supply original Japanese Dow Corning Molyk MOLYKOTE 1000 PASTE grease
P-37   Supply original Dow Corning MOLYKOTE P-37 Thread PASTE assembly grease
7325  Penetration 12(mm) Spot for original Dow Corning Molyk MOLYKOTE7325GREASE Grease
TP-42 Penetration 255(mm) Hot original Dow Corning MOLYKOTE TP-42 PASTE mechanical chuck grease
EM-70L  Penetration 1(mm) Supply: Dow Corning MOLYKOTE EM-70L GREASE Grease
33Medium   Spot for original Dow Corning (Molex) MOLYKOTE 33Medium low temperature grease
822M  Penetration 1(mm) Supply: Dow Corning MOLYKOTE EM-70L GREASE Grease
FB-180   Supply: Dow Corning MOLYKOTE FB-180 GREASE Grease
G-72   Supply: Dow Corning MOLYKOTE G-72 GREASE cable with soft silicone grease
 AS-812   Hot sale: Dow Corning MOLYKOTE AS-812 GREASE low temperature grease

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline  0983 987 721
 
 
Mr.Công  0868 660 903
 
 
Mr.Dương  039 8778 086
 
 

Sản phẩm nổi bật

DMCA.com Protection Status